03/07/2022 19:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khối tình

Tác giả: Lâm Quang Mỹ - Nguyễn Đình Dũng

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 03/07/2009 04:25

 

Vệt nắng chiều vương nương bờ cỏ.
Cảm xúc chiều vương nương ý thơ.
Trăng nương mây bạc. Diều nương gió.
Tình treo như một khối bơ vơ...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Quang Mỹ » Khối tình