14/08/2022 19:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thính lân gia xuy sinh
聽鄰家吹笙

Tác giả: Lang Sĩ Nguyên - 郎士元

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2014 17:05

 

Nguyên tác

鳳吹聲如隔彩霞,
不知牆外是誰家。
重門深鎖無尋處,
疑有碧桃千樹花。

Phiên âm

Phụng xuy thanh như cách thái hà,
Bất tri tường ngoại thị thuỳ gia.
Trùng môn thâm toả vô tầm xứ,
Nghi hữu bích đào thiên thụ hoa.

Dịch nghĩa

Tiếng kêu gọi chim phượng đang ẩn sau đám ráng chiều nhiều màu,
Không biết sau bức tường là nhà nào có người đang thổi sênh,
Mà vì nhiều lớp cửa khoá kín, nên cũng không thể biết ai thổi,
Lại nghi từ vườn đào trên thượng giới bay xuống.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tựa tiếng vời phượng sau lớp ráng
Cách tường bên thoảng tiếng sênh ca
Cửa cài không thấy nhạc gia
Lại nghi là nhạc trời sa xuống trần
[] Tích xưa có người thổi sênh tài đến nỗi dụ được chim phượng bay tới.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lang Sĩ Nguyên » Thính lân gia xuy sinh