21/05/2022 08:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

XXIII. Nagavagga (Voi)

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 02/12/2009 23:34

 

320
Voi trận chịu cung nỏ
ta nhẫn chịu chê bai
thương đời lắm tăm tối
chẳng thấy trí Như Lai

321
Điều voi giữ thành thục
nào bằng luyện tâm thân
vững hạnh nguyện nhẫn nhục
trước điên đảo thế nhân

322
Ý người như ngục hoang
như nước lũ hồng giang
chế ngự tâm hoặc vọng
là điều ngự vẻ vang

323
Nào nhờ đường mây biếc
xe mây, tới niết bàn
chỉ có bè trí huệ
vượt bến hoặc mê sang

324
Như voi non nhớ mẹ
giứt xích tìm núi sâu
người báu hiếu cha mẹ
về tụ tập đạo mầu

325
Như con thú tham dục
chờ chết dưới ngọn đao
kẻ phàm phu mê đắm
sinh diệt mãi ra vào

326
Thuở tiền kiếp xa xưa
ta vui ưa nhàn lạc
nay điều phục vọng tâm
như voi lìa trận mạc

327
Hãy gìn giữ tự tâm
lìa tránh đường hiểm giữ
như voi sa đầm lầy
gắng thoát tìm chốn cũ

328
Người gặp bạn hiền lương
kẻ đồng hành trí lự
như mảnh trăng theo mình
soi đường lành nẻo dữ

329
Không gặp bạn hiền lương
soi trăng sao trí lự
giữ mình như quốc vương
như voi tìm núi cũ

330
Riêng mình động núi sâu
hơn bạn cùng ngu tối
lòng tan ưu tan sầu
vui chim ngàn mây nội

331
Vui! gặp bạn hiền xưa
vui! thiện nghiệp đón chờ
vui! phá hết thống khổ
vui! như hoa như thơ

332
Vui! thờ cha mẹ hiền
vui! thuận hòa phu phụ
vui! cúng dường sa môn
vui! vâng lời Thánh Chúa

333
Vui giữ giới trọn đời
tin chân chính là vui
vui tăng lòng bi trí
vui cứu độ muôn loài
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Suối nguồn vi diệu, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » XXIII. Nagavagga (Voi)