25/01/2022 16:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 003

Tác giả: Nguyễn Thanh Bình

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Duy Trung vào 16/06/2008 22:00

 

Anh như con Dã Tràng
Trên cát
Ngày đêm se mãi
Nỗi buồn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thanh Bình » Bài 003