16/10/2021 23:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoạn trường

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 12/02/2015 07:06

 

Ta muốn là mây
Chờ cơn gió đến
Muốn là hạt cát
Nâng gót chân người lại qua...

Là mây, bên em nghe gió hát
Bãi bờ trò chuyện với trùng dương
Làm cát, thương dã tràng đêm giá lạnh
Xây lâu đài thử sức với đại dương.

Là mây là gió là cát là bờ...
Là gì gì nữa
Đoạn trường ai có cảm thông?
6-1999

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Đoạn trường