06/12/2021 22:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Thưa cô, tôi muốn chạm cô bằng tâm trí”
“Lady, I will touch you with my mind”

Tác giả: Edward Estlin Cummings

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 10/09/2021 11:08

 

Nguyên tác

Lady, i will touch you with my mind.
touch you and touch and touch
until you give
me suddenly a smile, shyly obscene
(lady, i will
touch you with my mind.) Touch
you, that is all,
lightly and you utterly will become
with infinite care
the poem which i do not write.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Thưa cô, tôi muốn chạm cô bằng tâm trí
ôm chạm vào và chạm sát vào cô
cho đến khi nào mà cô dành cho
tôi chợt nở nụ cười, mà bẽn lẽn
(thưa cô, tôi sẽ
chạm vào cô bằng tâm trí.)
chạm vào cô, là tất cả của cô,
dịu dàng và cô thấy chẳng mơ hồ
cùng với sự quan tâm vô bờ bến
bài thơ mà tôi không sao viết nỗi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edward Estlin Cummings » “Thưa cô, tôi muốn chạm cô bằng tâm trí”