19/09/2020 18:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Tương Đàm kinh Bao Da miếu đề
過湘潭經包耶廟題

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 19/10/2010 01:52

 

Nguyên tác

千載河清開笑齒,
一毫關賄遠閻羅。
兒孫莫嘆無田地,
伊傅園林有幾賒。

Phiên âm

Thiên tải hà thanh khai tiếu xỉ,
Nhất hào quan hối viễn Diêm La.
Nhi tôn mạc thán vô điền địa,
Y Phó[1] viên lâm hữu kỷ xa.

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Trong vắt ngàn thu đá đáy sông
Tham quan chớ dại gặp Bao Công
Cháu con đừng trách không vườn, đất
Y, Phó đâu ham lắm ruộng đồng
[1] Tức Y Doãn và Phó Duyệt, hai hiền thần đời Thương - Ân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Quá Tương Đàm kinh Bao Da miếu đề