18/01/2020 22:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tịch thượng đại nhân tặng biệt kỳ 2
席上代人贈別其二

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 08:27

 

Nguyên tác

天上麒麟豈混塵,
籠中翡翠不由身。
那知昨夜香閨裡,
更有偷啼暗別人。

Phiên âm

Thiên thượng kì lân khởi hỗn trần,
Lung trung phỉ thuý bất do thân.
Na tri tạc dạ hương khuê lý,
Canh hữu thâu đề ám biệt nhân.

Bản dịch (của Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org)

Kỳ lân há ở cao bụi tạp
Phỉ thuý vì đâu nhốt lồng tre
Chốn phòng khuê đêm rồi ai biết
Tiếng khóc thầm ám ảnh người đi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Tịch thượng đại nhân tặng biệt kỳ 2