21/05/2022 05:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mưa thu

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 15/06/2005 21:49

 

Sợi tơ mưa biếc
Khâu áo mùa thu
Con chim tha thiết
Dạy con hát mùa
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Mưa thu