31/03/2023 23:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hư ảo chiều

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2015 07:16

 

Sắc trời thu đã sang mùa
Mong manh nét gió lạnh lùa qua truông
Núi mờ ảo giữa hồi chuông
Người hư ảo giữa chiều buồn bên song
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Hư ảo chiều