20/09/2021 10:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ khúc của chàng Đông-Gioăng
Серенада Дон Жуана

Tác giả: Aleksey Tolstoy - Алексей Толстой

Nước: Nga
Đăng bởi Trăng Quê vào 17/08/2010 06:12

 

Nguyên tác

Гаснут дальней Альпухары
Золотистые края,
На призывный звон гитары
Выйди, милая моя!

Всех, кто скажет, что другая
Здесь равняется с тобой,
Всех, любовию сгорая,
Всех, всех, всех зову на смертный бой!

От лунного света
Зардел небосклон,
О, выйди, Нисета, о выйди, Нисета,
Скорей на балкон!

От Севильи до Гренады,
В тихом сумраке ночей,
Раздаются серенады,
Раздаётся стух мечей.

Много крови, много песней
Для прелестных льются дам,
Я же той, кто всех прелестней,
Всё, всё, песнь и кровь мою отдам!

От лунного света
Зардел небосклон,
О, выйди, Нисета, о выйди, Нисета,
Скорей на балкон!

Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Trên Alpukhara 
Chân trời vàng dần tắt
Tiếng ghi ta réo rắt
Nào ra đi, em yêu!

Tất cả ai dám nói
Có người sánh được em
Anh gọi họ thách đấu,
Quyết tử vì tình yêu!

Chân trời dần đỏ ối
từ ánh trăng ngọc ngà,
Ôi nàng Niseta,ôi nàng Niseta,
Mau ra ban công nhé!

Những vùng quê êm ả,
Trong yên lặng màn đêm,
Vang dạ khúc dịu êm
Và tiếng khua đao kiếm

Nhiều máu, nhiều khúc hát
Dành cho các mỹ nhân,
Ta dâng người tuyệt sắc,
Khúc ca và máu mình!

Bầu trời dần đỏ ối
từ ánh trăng ngọc ngà,
Ôi nàng Niseta,ôi nàng Niseta,
Mau ra ban công nhé!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksey Tolstoy » Dạ khúc của chàng Đông-Gioăng