29/09/2020 19:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thế gian lắm chuyện khôi hài

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 11:33

 

Thế gian lắm chuyện khôi hài,
Hễ ăn được cá tính bài bỏ nơm.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thế gian lắm chuyện khôi hài