16/08/2020 00:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tâm sự ông vua điên

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Die Autumn vào 23/06/2008 04:12

 

Ông vua kỳ vỹ thập thành
Vì vui quá độ nên thành ra điên.

(Kính tặng thầy cũ Lê Trí Viễn)
Nguồn: Kiến thức ngày nay, số 95 năm 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Tâm sự ông vua điên