19/06/2024 07:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỷ Sửu thướng thư bất đạt xuất đô
己丑上書不達出都

Tác giả: Khang Hữu Vi - 康有為

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/05/2019 09:08

 

Nguyên tác

海水夜嘯黑風獵,
杜鵑啼血秋山裂。
虎豹猙獰守九關,
帝閽沉沉叫不得。

Phiên âm

Hải thuỷ dạ tiêu hắc phong lạp,
Đỗ quyên đề huyết thu sơn liệt.
Hổ báo tranh ninh thủ cửu quan[1],
Đế hôn[2] trầm trầm khiếu bất đắc.

Dịch nghĩa

Nước biển gầm đêm gió đen thổi
Đỗ quyên kêu ra máu núi thu sạt
Hổ báo dữ dằn giữ chín cửa quan
Cửa vua im ỉm gọi không được

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Nước biển đêm gầm gió đen rít
Quốc kêu ra máu núi thu sạt
Hổ báo dữ dằn giữ chín quan
Cửa vua im ỉm kêu không đạt
Kỷ Sửu tức năm Quang Tự thứ 15 (1889), Khang Hữu Vi đến kinh, lần đầu tiên dâng thư lên vua Quang Tự.

[1] Chỉ kinh đô, tức thành Bắc Kinh. Sở từ - Chiêu hồn: “Hổ báo cửu quan, trác hại hạ nhân ca”.
[2] Cửa hoàng cung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khang Hữu Vi » Kỷ Sửu thướng thư bất đạt xuất đô