18/01/2021 02:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trên Tràng Thi, dưới cũng Tràng Thi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/09/2020 01:09

 

- Trên Tràng Thi, dưới cũng Tràng Thi,
Đường này quan cấm, em thì cậy ai?
- Đường này quan cấm em thì cậy anh!
Tràng Thi còn gọi Trường Thi, nơi thi hương dưới thời Nguyễn, đất thôn Vũ Thạch, tổng Tả Nghiêm, huyện Thọ Xương, nay là khu vực Thư viện Quốc gia, Bộ Công thương.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trên Tràng Thi, dưới cũng Tràng Thi