28/05/2024 21:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Lư sơn
登廬山

Tác giả: Mao Trạch Đông - 毛澤東

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/09/2008 05:12

 

Nguyên tác

一山飛峙大江邊,
躍上蔥籠四百旋。
冷眼向陽看世界,
熱風吹雨洒江天。
雲橫九派浮黃鶴,
浪下三吳起白煙。
陶令不知何處去,
桃花源裡可耕田。

Phiên âm

Nhất sơn phi trì đại giang biên,
Dược thượng thông lung tứ bách toàn.
Lãnh nhãn hướng dương khan thế giới,
Nhiệt phong xuy vũ sái giang thiên.
Vân hoành cửu phái phù hoàng hạc,
Lãng hạ Tam Ngô khởi bạch yên.
Đào lệnh bất tri hà xứ khứ,
Đào hoa nguyên lý khả canh điền.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông, Nam Trân

Bên Trường Giang vút một non hùng
Vượt khỏi ngàn xanh kể mấy vòng
Mắt lạnh dòm khơi nhìn thế giới
Gió nồng phun nước tưới trời sông
Mây vần chín nhánh Hạc vàng nổi
Sóng xuống ba Ngô khói trắng xông
Chẳng biết cụ Đào đâu vắng tá
Nguồn Đào hợp với cấy cày không?
Ngày 1-7-1959

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Trạch Đông » Đăng Lư sơn