27/09/2022 09:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Để Tô thị gia
抵蘇氏家

Tác giả: Phan Đình Phùng - 潘廷逢

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 25/08/2011 02:15

 

Nguyên tác

丁亥春二月,
偶過東安村。
聞有蘇氏家,
忠厚世其門。

昇階是一見,
言語何溫存。
事家重有孝,
兄弟自天倫。

主人愛詩客,
良朋當滿席。
相與談古今,
倡和盈屋壁。

伯玉勉乎哉,
凡書皆世澤。
勉之又勉之,
舁香憑天錫。

Phiên âm

Đinh Hợi xuân nhị nguyệt
Ngẫu quá đông Yên thôn
Văn hữu Tô thị gia
Trung hậu thế kỳ môn

Thăng giai thị nhất kiến
Ngôn ngữ hà ôn tồn
Sự gia trọng hữu hiếu
Huynh đệ tự thiên luân

Chủ nhân ái thi khách
Lương bằng đương mãn tịch
Tương dữ đàm cổ kim
Xướng hoà doanh ốc bích

Bá Ngọc miễn hồ tai
Phàm thư giai thế trạch
Miễn chi hựu miễn chi
Dư hương bằng thiên tích

Bản dịch của Lê Thước

Thánh Hai xuân Đinh Hợi
Nhân ghé làng Đông Yên
Nghe có nhà họ Tô
Trung hậu nổi tiếng truyền

Qua buổi đầu gặp gỡ
Thấy nói năng ôn tồn
Phép nhà trọng hiếu hữu
Anh em trọng thiên luân

Chủ nhân vốn mến khách
Đầy nhà những bạn hiền
Cùng luận bàn kim cổ
Ngâm vịnh suốt ngày đêm

Quý thay ông Bá Ngọc
Áy ơn dày từ trước
Gắng lên! Gắng nữa lên!
Làm lành được hưởng phước
Lạc khoản: “Hàm Nghi tam niên nhị nguyệt sơ thập nhật; La Yên tam giáp tiến sĩ Phan thị thư” (Ngày 10 tháng 2 niên hiệu Hàm Nghi năm thứ 8 [1887]; Tiến sĩ họ Phan quê làng Yên Đồng huyện La Sơn ghi).

Ông Tô Bá Ngọc là một nhà Nho yêu nước ở thôn Đông Yên, tổng Vân Tụ (nay là xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Khi Phan ĐÌnh Phùng lên đường ra Bắc (đầu năm 1887) đã dừng lại ở gia đình này một thời gian và có làm thơ xướng hoạ với chủ nhà.

Nguồn: Đinh Xuân Lâm, Chương Thâu, Phan Đình Phùng - Cuộc đời và sự nghiệp, NXB Nghệ An, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Đình Phùng » Để Tô thị gia