23/07/2024 12:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăm năm lòng gắn, dạ ghi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 10:25

 

Trăm năm lòng gắn, dạ ghi,
Dẫu ai đem bạc đổi chì mặc ai.
Khảo dị:
Trăm năm lòng gắn, dạ ghi,
Nào ai thay nút, đổi khuy cũng đừng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trăm năm lòng gắn, dạ ghi