10/08/2022 11:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi cửu thủ kỳ 3 (Đới vũ di căn trứ ý tài)
楊柳枝九首其三(帶雨移根著意栽)

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 17/05/2021 17:03

 

Nguyên tác

帶雨移根著意栽,
兩行陰里素馨開。
晴光長憶龍池水,
曾照宮腰瘦影來。

Phiên âm

Đới vũ di căn trứ ý tài,
Lưỡng hàng âm lý tố hinh khai.
Tình quang trường ức Long trì thuỷ,
Tằng chiếu cung yêu sấu ảnh lai.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Rời gốc đeo mưa có ý trồng
Hai hàng đổ bóng toả thuần thơm
Long Trì mãi nhớ trời quang đẹp
Từng chiếu eo thon bóng nữ cung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Dương liễu chi cửu thủ kỳ 3 (Đới vũ di căn trứ ý tài)