07/05/2021 09:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tố trung tình
訴衷情

Tác giả: Âu Dương Tu - 歐陽修

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 02:29

 

Nguyên tác

清晨簾捲輕霜,
呵手試梅妝。
都緣自有離恨,
故畫作遠長。
思往事,
惜流光,
易成傷。
未歌先還顰,
最斷人腸。

Phiên âm

Thanh thần liêm quyển khinh sương,
A thủ thí mai trang.
Đô duyên tự hữu ly hận,
Cố hoạ tác viễn trường.
Tư vãng sự,
Tích lưu quang,
Dị thành thương.
Vị ca tiên hoàn tần,
Tối đoạn nhân trường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Tu » Tố trung tình