28/11/2022 06:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạn thuật bài 2 (Tiêu sái)

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 10/09/2005 18:15

 

Ngẫm ngợi sơn lâm lẫn thị triều,
Nào đâu là chẳng đất Ðường Nghiêu.
Người tham phú quý người hằng trọng,
Ta được thanh nhàn ta xá yêu.
Nô bộc ắt còn hai rặng quít[1],
Thất gia chẳng quản một con lều.
Miễn là tiêu sái qua ngày tháng,
Lộc được bao nhiêu ăn bấy nhiêu.
Bài này trùng với bài thơ Nôm thứ 51 của Nguyễn Bỉnh Khiêm, nên chưa rõ của ai.

[1] Lý Xung 李衝 (Tam Quốc chí 三國志) trồng một nghìn gốc quýt, bảo con rằng: “Ngô hữu mộc nô thiên đầu” 吾有木奴千頭 (Ta có một nghìn cây làm tôi tớ).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Mạn thuật bài 2 (Tiêu sái)