30/11/2021 03:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương vợ

Tác giả: Trần Tế Xương - 陳濟昌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2005 18:13

 

Quanh năm buôn bán ở mom sông[1],
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên, hai nợ, âu đành phận,
Năm nắng, mười mưa, dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc[2]:
Có chồng hờ hững cũng như không!
Tiêu đề có bản chép là Đưa cho vợ.

Bài thơ này được sử dụng trong các chương trình SGK Văn học 11 giai đoạn 1990-2006, Ngữ văn 11 từ 2007.

Nguồn:
1. Thơ văn Trần Tế Xương, NXB Giáo dục, 1984
2. Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá - Thông tin, 1998
3. Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển, Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Hà Nội, 1951
[1] Còn gọi đầu mom, có bến thuyền, bãi chợ. Có bản chép “miền sông”.
[2] Tác giả làm thành lời nhiếc của vợ, cũng là tự trách mình, đồng thời cũng chửi vào thói đời bạc bẽo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tế Xương » Thương vợ