31/07/2021 16:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh minh hậu, tặng chuyển vận sứ Trình Văn Huy, kiêm tấn vấn Tràng An giáo thụ Nguyễn Tử Tấn

Tác giả: Nguyễn Như Đổ - 阮如堵

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2015 22:04

 

Phiên âm

Đăng vân cộng hỉ ngộ minh thì,
Vô nại niên lai khổ biệt ly.
Tiết tự lũ kinh tân tuế nguyệt,
Giao tình bất cải cựu khâm kỳ.
Nhất quan quý ngã nhàn vô bổ,
Bách lý[1] ta quân phụ hữu vi
Tá vấn Tràng An hiền quận giáo,
Ninh vô thư tín ký tương tư.

Dịch nghĩa

Lên mây cùng nhau mừng gặp thời minh thịnh,
Khổ nỗi mấy năm nay ly biệt xa nhau.
Thời tiết mới đã nhiều lần đổi thay,
Mối tình xưa vẫn không gì lay chuyển.
Thẹn phận ta giữ một chức quan không gì bổ ích,
Tiếc cho ngươi trong lòng trăm dặm uổng phụ tài năng.
Hỏi thăm nhà hiền Quận giáo ở xứ Tràng An,
Lẽ nào không có thư tín tả nỗi tương tư.

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Gặp gỡ mừng vui hội gió mây,
Đau lòng ly biệt mấy năm nay.
Lần lữa tháng ngày qua với lại,
Khăng khít tình xưa chẳng đổi thay.
Thẹn tớ một quan không bổ lợi,
Tiếc người trăm dặm phụ tài hay.
Tràng An muốn nhắn thăm nhà giáo,
Tưởng nhớ tin thư chẳng tới đây.
Nguyễn Tử Tấn tức Lý Tử Tấn, vì tổ nhà Trần, tên là Lý, cho nên phải đổi Lý ra Nguyễn, sau đến triều Lê mới đổi lại Lý.

Nguồn: Xứ Đoài thơ, Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống biên soạn, NXB Hội nhà văn, 2012
[1] Chỉ phỏng chừng diện tích một huyện. Sách Hậu Hán thư có câu: “Bách lý khởi đại hiền chi lộ” (Đường đất trăm dặm há phải là chỗ trổ tài của người đại hiền).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Như Đổ » Thanh minh hậu, tặng chuyển vận sứ Trình Văn Huy, kiêm tấn vấn Tràng An giáo thụ Nguyễn Tử Tấn