22/07/2024 02:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 3
陪族叔刑部侍郎曄及中書賈舍人至遊洞庭其三

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 23/12/2005 14:43

 

Nguyên tác

洛陽才子謫湘川,
元禮同舟月下仙。
記得長安還欲笑,
不知何處是西天。

Phiên âm

Lạc Dương tài tử trích tương xuyên,
Nguyên lễ đồng chu nguyệt hạ tiên.
Ký đắc Trường An hoàn dục tiếu,
Bất tri hà xứ thị tây thiên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tương Xuyên đất trích chốn này
Thuyền cùng Nguyên Lễ tiên đày thế gian
Cười đi để nhớ Trường An
Một nơi xa lắc muôn vàn trời tây.
(Năm 759)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 3