29/11/2021 03:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Cúc Đường chủ nhân chinh Thích Na
送菊堂主人征刺那

Tác giả: Nguyễn Ức - 阮億

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 18/09/2008 08:52

 

Nguyên tác

將壇拜了奉天誅,
兔窟那容首鼠謀。
鼓角令嚴羶帳夜,
弓刀聲動玉山秋。
野分萬灶蠻煙散,
纊挾三軍士氣稠。
碑記平淮宣盛事,
幙中還有退之否。

Phiên âm

Tướng đàn bái liễu, phụng thiên tru,
Thố quật na dung thủ thử mưu.
Cổ giốc lệnh nghiêm chiên trướng dạ,
Cung đao thanh động Ngọc Sơn thu.
Dã phân vạn táo man yên tản.
Khoáng hiệp tam quân sĩ khí trù.
Bi ký bình Hoài[1] tuyên thịnh sự,
Mạc trung hoàn hữu Thoái Chi[2] phầu?

Dịch nghĩa

Nhận chức tướng quân xong, vâng lệch trời đi chinh phạt,
Không để cho thỏ trong hang mưu thập thò như chuột.
Hiệu lệnh trống còi nghiêm nhặt nơi chiên trướng lúc ban đêm,
Tiếng cung đao vang động miền Ngọc Sơn giữa mùa thu.
Muôn bếp tán loạn, khói xóm Mường lên rải rác,
Ba quân đùm bọc, khí thế tràn đầy.
Bia ghi công bình định đất Hoài tuyên dương việc hay,
Trong quân trướng còn có Hàn Thoái Chi hay không?

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Lệnh trời thảo phạt, tướng quân phong
Mưu thỏ Động Na chứa chuột cùng
Nghiêm lệnh trống kèn đêm trướng gác
Cung đao núi Ngọc dậy thu không
Đất Mường vạn bếp tan làn khói
Tụ kết ba quân sĩ khí đồng
Bia khắc bình Hoài truyền chuyện đẹp
Trướng quân còn có Thoái Chi không?
Thích Na chưa rõ là địa danh hay là tên đội quân, tạm hiểu là giặc tại vùng động Na Sơn, Thanh Hoá (chân Núi Nưa, xã Xuân Du, huyện Như Thành, Thanh Hoá ngày nay).

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
[1] Bài văn bia đời Đường về việc đánh dẹp cuộc phản loạn ở Hoài Tây (phía tây tỉnh An Huy), Trung Quốc.
[2] Hàn Dũ 韓愈 (768-824) tự Thoái Chi, làm quan đời vua Đường Hiến Tông (806-820). Năm 815 cùng Bùi Độ chinh phạt Hoài Tây, nhờ có công lao được cất nhắc làm thị lang hình bộ, viết bia Bình Hoài Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ức » Tống Cúc Đường chủ nhân chinh Thích Na