28/05/2022 18:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoa ngự chế “Thiên Vực giang hiểu phát”
奉和御製天域江曉發

Tác giả: Thân Nhân Trung - 申仁忠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 05/09/2012 17:15

 

Nguyên tác

晴霧煙霞一色濃,
江花爛漫照人紅。
藍山佳氣曨通外,
涼水全源蕩漾中。
貔虎桓桓雄跨浪,
艅艎泛泛穩乘風。
于今幸木承恩澤,
聖孝追恩創業功。

Phiên âm

Tình vụ yên hà nhất sắc nồng,
Giang hoa lạn mạn chiếu nhân hồng.
Lam Sơn giai khí lung thông ngoại,
Lương Thuỷ toàn nguyên đãng dạng trung.
Tì hổ hoàn hoàn hùng khoá lãng,
Dư hoàng phiếm phiếm ổn thừa phong.
Vu kim hạnh mộc thừa ân trạch,
Thánh hiếu truy ân sáng nghiệp công.

Dịch nghĩa

Trời quang một cảnh khói mây nồng đượm
Hoa sông đỏ rực rỡ phản chiếu người người
Lam Sơn khí tốt mông lung trùm cõi ngoài
Sông Lương nguồn ngọc dào dạt chảy phía trong
Đội quân tì hổ vượt sóng hùng dũng
Đoàn thuyền dập dềnh lướt gió vững vàng
Ngày nay may mắn được đội ơn vua ban
Thánh thượng có lòng hiếu nhớ ơn công lao tổ tiên sáng nghiệp

Bản dịch của Lâm Giang

Một cảnh trời quang khói đượm nồng
Người người ánh đỏ bởi hoa sông
Lam Sơn giai khí tuôn bên núi
Lương Thuỷ nguồn thơm đổ phía trong
Hùng dũng thuyền quân theo sóng lướt
Dập dềnh bè mảng vững buồm rong
Tới nay may đội ơn mưa móc
Sáng nghiệp công lao tạc cõi lòng
Thiên Vực là tên khúc sông Mã, nay thuộc huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá.

Nguồn: Hiền tài là nguyên khí quốc gia, Kỷ niệm lần thứ 500 năm mất Thân Nhân Trung, Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử - văn hoá Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Bắc Giang xuất bản, 2000
Nguồn: Hiền tài là nguyên khí quốc gia, Kỷ niệm lần thứ 500 năm mất Thân Nhân Trung, Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử - văn hoá Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Bắc Giang xuất bản, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thân Nhân Trung » Phụng hoa ngự chế “Thiên Vực giang hiểu phát”