16/06/2021 03:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em là con gái Bát Qua

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/10/2015 15:15

 

Em là con gái Bát Qua,
Đi làm thì ít trăng hoa thì nhiều.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em là con gái Bát Qua