20/01/2022 05:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tòng tái thượng giai nội tử nam hoàn phú tặng kỳ 21
從塞上偕內子南還賦贈其二十一

Tác giả: Khuất Đại Quân - 屈大均

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2020 21:24

 

Nguyên tác

日出河冰流有聲,
舟人一路擊冰行。
三朝三暮清河口,
幸有香醪慰爾情。

Phiên âm

Nhật xuất hà băng lưu hữu thanh,
Chu nhân nhất lộ kích băng hành.
Tam triêu tam mộ Thanh Hà[1] khẩu,
Hạnh hữu hương lao uý nhĩ tình.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mặt trời lên leng keng băng tan chảy,
Người phu thuyền chèo chống đụng băng sông.
Đến Thanh Khẩu ba ngày ba đêm chẳn,
May mắn thay có rượu cũng yên lòng.
[1] Tên đất xưa, tức Thanh khẩu 清口, nay tại phía tây Hoài Âm 淮陰, Giang Tô 江蘇.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuất Đại Quân » Tòng tái thượng giai nội tử nam hoàn phú tặng kỳ 21