23/01/2022 23:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 44
44

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2015 18:10

 

Nguyên tác

The day that stands between you and me makes her last bow of farewell.
The night draws her veil over her face, and hides the one lamp burning in my chamber.
Your dark servant comes noiselessly and spreads the bridal carpet for you to take your seat there alone with me in the wordless silence till night is done.

Bản dịch của Bùi Xuân

Ngày ấy, ở giữa nàng và tôi là lời từ biệt sau cùng
Đêm kéo chiếc khăn trùm kín khuôn mặt nàng, và che khuất ngọn đèn đang cháy trong phòng tôi
Người hầu rền rĩ của nàng đến trong yên lặng và trải chiếc thảm cưới cô dâu để người ngồi một mình với tôi trong sự im lặng, không nói ra lời cho đến tàn đêm
Nguồn: Mùa hái quả (thơ), Rabindranath Tagore, Bùi Xuân dịch, NXB Đà Nẵng, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 44