06/02/2023 22:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Có đôi

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 28/03/2016 21:44

 

Quả trổ nhà quê cũng có đôi
Anh to em nhỏ khít môi rồi
Nắng hoá trùng dương say dào dạt
Quên đời bạc tóc gió phai phôi.
2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Có đôi