10/08/2022 05:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cô kia đội áo đi đâu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 22:21

 

- Cô kia đội áo đi đâu?
- Tôi là phận gái làm dâu mới về.
Mẹ chồng ác nghiệt gớm ghê,
Tôi ở chẳng được tôi về nhà tôi.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cô kia đội áo đi đâu