27/06/2024 04:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cô kia đội áo đi đâu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 22:21

 

- Cô kia đội áo đi đâu?
- Tôi là phận gái làm dâu mới về.
Mẹ chồng ác nghiệt gớm ghê,
Tôi ở chẳng được tôi về nhà tôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cô kia đội áo đi đâu