27/05/2022 00:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Riêng mãi

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 15/06/2005 22:11

 

Rồi em theo chồng
Lên thị trấn núi
Bỏ anh trơ trụi
Trong mái lều thơ

Còn riêng giấc mơ
Của mình mãi mãi

Thương em nắng quái!
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Riêng mãi