03/08/2020 19:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Học thầy chữ lại trả thầy

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2017 09:02

 

Học thầy chữ lại trả thầy,
Bút trả hàng xén, giấy nay phất diều.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Học thầy chữ lại trả thầy