18/07/2024 23:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh cây vông

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 20/08/2011 06:27

 

Biền, nam, khởi, tử[1], chẳng vun trồng,
Cao lớn làm chi những thứ vông.
Tuổi tác càng già, già xốp xáp,
Ruột gan không có, có gai chông.
Ra tài lương đống[2] không nên mặt,
Dựa chốn phiên ly[3] chút đỡ lòng.
Đã biết nòi nào thì giống nấy,
Khen cho rứa[4] cũng trổ ra bông!
Vông là một loại cây to lớn nhưng gỗ xốp, mềm, thuộc loại ngô đồng. Tương truyền bài này làm để nhạo quan Lại bộ tham tri Hà Tôn Quyền triều Minh Mạng (1820-1840), trong bữa tiệc họ Hà mừng con thi đậu.

Bài thơ này có nội dung khá tương đồng với bài Vịnh cây vông tương truyền của Bùi Hữu Nghĩa.

[1] Là bốn thứ cây gỗ tốt
[2] Rường cột, chỉ những người tài năng, giữ trọng trách trong bộ máy phong kiến cũ.
[3] Rào và giậu.
[4] Thế ấy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Vịnh cây vông