09/08/2022 21:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hương Sơn tị thử kỳ 2
香山避暑其二

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/09/2014 22:21

 

Nguyên tác

六月灘聲如猛雨,
香山樓北暢師房。
夜深起憑欄桿立,
滿耳潺湲滿面涼。

Phiên âm

Lục nguyệt than thanh như mãnh vũ,
Hương Sơn lâu bắc sướng sư phòng.
Dạ thâm khởi bằng lan can lập,
Mãn nhĩ sàn viên mãn diện lương.

Bản dịch của Lê Phụng

Thác reo tháng sáu như mưa
Phòng sư lầu bắc trú chùa Hương San
Đêm khuya dậy tựa lan can
Tai tràn nước đổ mặt đầy nước bay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Hương Sơn tị thử kỳ 2