21/06/2021 14:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân dạ lữ hoài trình Lê Hoàng nhị sứ thần
春夜旅懷呈黎黃二使臣

Tác giả: Nguyễn Tư Giản - 阮思僩

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 30/04/2020 15:32

 

Nguyên tác

燈影聯床倦眼開,
夢中何處望鄉臺。
莫愁客路無花盡,
却畏南天有雁來。
人事逢春添嬾散,
詩懷得酒省敲推。
明朝開挋東風便,
又是鳴笳馬上催。

Phiên âm

Đăng ảnh liên sàng quyện nhãn khai,
Mộng trung hà xứ vọng hương đài.
Mạc sầu khách lộ vô hoa tận,
Khước uý nam thiên hữu nhạn lai.
Nhân sự phùng xuân thiêm lãn tán,
Thi hoài đắc tửu tỉnh xao thôi.
Minh triêu khai chấn đông phong tiện,
Hựu thị minh già mã thượng thôi.

Bản dịch của Đông Xuyên

Mờ bừng mắt dậy, bóng đèn hoa,
Mộng kiếm nơi nao chẳng thấy nhà?
Dặm khách bâng khuâng huê rụng hết,
Trời nam thấp thỏm nhạn bay qua...!
Gặp xuân, công chuyện sinh lười nhỉ,
Có rượu, câu thơ đỡ gọt mà.
Kèn mọi sớm mai sẽ lại thổi
Gió đông dìu vó ngựa bon xa...
Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tư Giản » Xuân dạ lữ hoài trình Lê Hoàng nhị sứ thần