28/11/2020 21:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mừng chàng nho sĩ đến chơi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 17:21

 

Mừng chàng nho sĩ đến chơi,
Vũ Môn cá nước thảnh thơi đua tài.
- Mừng nàng chân giậm tay đưa,
Miệng cười mắt liếc, tình tơ tơ tình.
- Mừng chàng bước tới Kim Liên[1],
Bạch liên trắng bạch, hồng liên đổ hồng.
- Mừng nàng dựa áng xuân tiêu,
Thanh tiêu xanh biếc, tử tiêu tía vàng.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
[1] Một làng ở Nam Đàn, trước đây có bàu Đầm trồng rất nhiều sen.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mừng chàng nho sĩ đến chơi