24/03/2023 17:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng Sơn nhật ký kỳ 6
黃山日記其六

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2019 21:56

 

Nguyên tác

地方同志太客氣,
對我們無微不至。
幾乎天天去參觀,
晚晚請我們看戲。

Phiên âm

Địa phương đồng chí thái khách khí,
Đối ngã môn vô vi bất chí.
Cơ hồ thiên thiên khứ tham quan,
Vãn vãn thỉnh ngã môn khán hý.

Dịch nghĩa

Các đồng chí ở địa phương rất quý khách,
Đối với chúng tôi chu đáo từng li từng tí
Hầu như ngày nào cũng đi tham quan,
Tối tối lại mời chúng tôi xem kịch.

Bản dịch của Phan Văn Các

Đồng chí địa phương thật quý khách,
Với chúng tôi chu đáo hết cách.
Ngày nào cũng được đi tham quan,
Tối tối lại còn mời xem kịch.
Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Hoàng Sơn nhật ký kỳ 6