20/10/2021 00:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương hiểu kỳ 2
將曉其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 11:56

 

Nguyên tác

軍吏回官燭,
舟人自楚歌。
寒沙蒙薄霧,
落月去清波。
壯惜身名晚,
衰慚應接多。
歸朝日簪笏,
筋力定如何。

Phiên âm

Quân lại hồi quan chúc,
Chu nhân tự Sở ca.
Hàn sa mông bạc vụ,
Lạc nguyệt khứ thanh ba.
Tráng tích thân danh vãn,
Suy tàm ứng tiếp đa.
Qui triều nhật trâm hốt,
Cân lực định như hà.

Dịch nghĩa

Viên đội mang ngọn đuốc của nhà nước trở lại,
Nhà thuyền từ vùng Sở ca hát.
Bãi cát lạnh có làn sương mỏng phủ,
Trăng tà rời lớp sóng trong.
Tuổi trẻ hối tiếc rằng đường công danh chậm trễ,
Ở tuổi già yếu ngượng vì tiếp xúc nhiều.
Nhớ lại ngày trước trâm với hốt mỗi khi tan chầu,
Sức lực khiến ra như thế đó.

Bản dịch của Phạm Doanh

Viên đội đuốc quan lại,
Bác lại từ Sở ca.
Sương mỏng phủ bãi lạnh,
Sóng trong lướt trăng tà.
Công danh chậm: than trẻ,
Tiếp xúc nhiều, ngại già.
Trâm hốt buổi chầu bãi,
Sức lực định vậy mà.
(Năm 765)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tương hiểu kỳ 2