26/09/2022 06:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm chung thi kỳ 5
臨終詩其五

Tác giả: Trương Hồng Kiều - 張紅橋

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 06/10/2008 07:01

 

Nguyên tác

衾寒悲翠怯秋風,
郎在天南妾在東。
相見千回都是夢,
樓頭長日妒雙鴻。

Phiên âm

Khâm hàn bi thuý khiếp thu phong,
Lang tại thiên nam thiếp tại đông.
Tương kiến thiên hồi đô thị mộng,
Lâu đầu trường nhật đố song hồng.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Lạnh chăn buồn gối sợ thu sang
Chàng ở trời nam thiếp ở đông
Gặp gỡ nghìn lần đều mộng cả
Đầu lầu ngày thấy ghét đôi hồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hồng Kiều » Lâm chung thi kỳ 5