24/10/2021 21:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Trước chiến tranh...”
“Перед войной...”

Tác giả: Aleksandr Tvardovsky - Александр Твардовский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 17/03/2008 17:51

 

Nguyên tác

Перед войной, как будто в знак беды,
Чтоб легче не была, явившись в новости,
Морозами неслыханной суровости
Пожгло и уничтожило сады.

И тяжко было сердцу удрученному
Средь буйной видеть зелени иной
Торчащие по-зимнему, по-черному
Деревья, что не ожили весной.

Под их корой, как у бревна отхлупшею,
Виднелся мертвенный коричневый нагар.
И повсеместно избранные, лучшие
Постиг деревья гибельный удар...

Прошли года. Деревья умерщвленные
С нежданной силой ожили опять,
Живые ветки выдали, зеленые...

Прошла война. А ты все плачешь, мать.

Bản dịch của Bằng Việt

Trước chiến tranh, như dấu hiệu hiểm nghèo
Như báo trước những ngày lo lắng đến
Những cơn rét tột cùng tai biến
Đã thui đen vườn tược lụi tàn!

Và trái tim tôi bỗng co thắt lại
Khi giữa màu xanh phồn thịnh nơi đâu
Sực nhớ vườn quê vặn mình thương tật
Qua xuân không kịp đổi màu!

Dưới vỏ nứt cằn, khô rắn
Lõi nâu màu chết khô dần
Khắp chốn, cây mầm ươm xuống
Tả tơi vì trận tai ương

Bao nhiêu năm qua cây cối xém khô rồi
Bỗng trổ sức không ai ngờ, sống lại!
Những cành cũ đâm chồi xanh mới mãi

Nhưng mẹ, vì sao vẫn khóc, mẹ ơi!
1945

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Tvardovsky » “Trước chiến tranh...”