25/03/2023 18:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Đông Sơn tự
題東山寺

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/04/2007 19:57

 

Nguyên tác

君親一念久嬰懷,
澗愧林慚夙願乖。
三十餘年塵境夢,
數聲啼鳥喚初回。

Phiên âm

Quân thân nhất niệm cửu anh hoài,
Giản quý lâm tàm túc nguyện quai.
Tam thập dư niên trần cảnh mộng,
Sổ thanh đề điểu hoán sơ hồi.

Dịch nghĩa

Một niềm (trung hiếu) nhớ mãi đối với vua và cha
Thẹn với núi rừng vì đã sai lời nguyền xưa
Ba chục năm thừa mộng ở cõi trần
Vài tiếng chim kêu thức tỉnh lại như trước.

Bản dịch của Lê Cao Phan

Trung hiếu chạnh niềm vua với cha
Suối rừng ơi! Lỗi hẹn thời qua!
Ba tuần tuổi lẻ tàn canh mộng
Vài tiếng chim ngàn thức tỉnh ta.
Chùa Đông Sơn tại xã Vĩnh Lũ, huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Đề Đông Sơn tự