18/10/2021 19:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khó nghèo đòn gánh liền vai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 12:13

 

Khó nghèo đòn gánh liền vai,
Bán buôn nuôi mẹ giàu ai mặc giàu.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Khó nghèo đòn gánh liền vai