18/09/2020 22:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vì chưng ăn miếng trầu anh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 09:32

 

Vì chưng ăn miếng trầu anh
Cho nên má đỏ tóc xanh đến giờ
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Vì chưng ăn miếng trầu anh