12/04/2021 14:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Chúng ta không được quyền”
“Мы сваливать не вправе”

Tác giả: Nikolai Rubtsov - Николай Рубцов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 10/07/2013 22:11

 

Nguyên tác

Мы сваливать не вправе
Вину свою на жизнь.
Кто едет, тот и правит,
Поехал, так держись!
Я повода оставил.
Смотрю другим вослед.
Сам ехал бы и правил,
Да мне дороги нет...

Bản dịch của Vũ Thế Khôi

Chúng ta không được quyền
Đổ lỗi mình cho đời
Ai cưỡi ngựa tất phải cầm cương thôi
Lên ngựa rồi
giữ dây cương cho chắc
Dây cương tôi đã quên ở nhà
Đành đứng nhìn theo kẻ khác

Tôi đi, tôi sẽ cầm cương
Nhưng mà không có nẻo đường cho tôi
Nguồn: Tạp chí Thơ, Hội nhà văn Việt Nam, số 5-2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nikolai Rubtsov » “Chúng ta không được quyền”