21/05/2024 23:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tù lương
囚糧

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 10/06/2005 02:48

 

Nguyên tác

每餐一碗紅米飯,
無鹽無菜又無湯。
有人送飯吃得飽,
沒人送飯喊爺娘。

Phiên âm

Mỗi xan nhất uyển hồng mễ phạn,
Vô diêm vô thái hựu vô thang.
Hữu nhân tống phạn ngật đắc bão,
Một nhân tống phạn hám gia nương.

Dịch nghĩa

Mỗi bữa một bát cơm gạo đỏ,
Không muối, không rau cũng chẳng canh;
Có người đem cơm, được ăn no,
Không người đem cơm, đói kêu cha kêu mẹ.

Bản dịch của Nam Trân, Trần Thị Băng Thanh

Không rau, không muối, canh không có,
Mỗi bữa lưng cơm đỏ gọi là.
Có kẻ đem cơm còn chắc dạ,
Không người lo bữa đói kêu cha.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Tù lương