25/09/2021 11:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

04

Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 10/06/2008 12:52

 

Nước mắt tuôn trong veo
Hỏi rằng nguồn có sạch

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Oánh » 04