08/12/2022 09:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng ký biệt Mã Ba Châu
奉寄別馬巴州

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2015 06:22

 

Nguyên tác

勳業終歸馬伏波,
功曹非復漢蕭何。
扁舟系纜沙邊久,
南國浮雲水上多。
獨把魚竿終遠去,
難隨鳥翼一相過。
知君未愛春湖色,
興在驪駒白玉珂。

Phiên âm

Huân nghiệp chung quy Mã Phục Ba[1],
Công tào phi phục Hán Tiêu Hà,
Biên chu hệ lãm sa biên cửu,
Nam quốc phù vân thuỷ thượng đa.
Độc bả ngư can chung viễn khứ,
Nan tuỳ điểu dực nhất tương qua.
Tri quân vị ái xuân hồ sắc,
Hứng tại ly câu bạch ngọc kha[2].

Dịch nghĩa

Công danh lớn chung cuộc về ông Mã Viện,
Chức công tào không thể tạo ra ông Tiêu Hà đời Hán.
Thuyền nhỏ cột dây bên bãi cát đã lâu,
Miền nam này trên vùng nước mây trôi nhiều.
Chỉ một mình mang cần câu cuối cùng cứ đi xa,
Khó theo cánh chim để mà vượt nó được.
Biết rằng ông chưa thích cảnh đẹp của hồ mùa xuân,
Hứng của ông còn ở con ngựa non đeo vòng ngọc trắng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Nghiệp lớn sau về Mã Phục Ba,
Công tào chẳng đọ Hán Tiêu Hà,
Vùng nước mây nam trôi trên lắm,
Thuyền con cạnh bãi cột lân la.
Cứ thả cần câu đi xa mãi,
Khó nương cánh nhạn để vượt qua.
Biết anh chưa thích vẻ hồ đẹp,
Hứng tại ngựa ròng với ngọc kha.
(Năm 764)

Nguyên chú: “Thì Phủ trừ kinh triệu công tào, tại Đông Xuyên” 時甫除京兆功曹,在東川 (Lúc đó Phủ tôi từ chức công tào ở kinh đô, ông ở Đông Xuyên).

[1] Mã Viện hiệu là Phục Ba, một danh tướng đời Hán.
[2] Chỉ chức quan to.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phụng ký biệt Mã Ba Châu