02/04/2023 07:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạp thi kỳ 5
雜詩其五

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 17:31

 

Nguyên tác

漢家徵發滿山東,
幾處關城鼓角雄。
鄉練漫誇三鼓勇,
書生加掛六鈞弓。

Phiên âm

Hán gia trưng phát mãn Sơn Đông,
Kỷ xứ quan thành cổ giác hùng.
Hương luyện mạn khoa tam cổ dũng,
Thư sinh gia quải lục quân cung.

Dịch nghĩa

Nhà Hán trưng dụng và phát động khắp vùng Sơn Đông,
Tiếng trống, tiếng tù và hùng hồn ở những nơi cửa ải, thành luỹ.
Những người có luyện tập ở làng thôn đều khoe sự dũng mãnh chỉ cần ba hồi trống,
Cánh thư sinh cũng đeo thêm chiếc cung nặng sáu quân.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Khắp cõi Sơn Đông thật rộn ràng,
Ải thành mọi chốn trống, còi vang.
Trai làng khoe mạnh ba hồi trống,
Người học đeo cung nặng sáu quân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Tạp thi kỳ 5