13/04/2024 23:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái thượng khúc kỳ 1
塞上曲其一

Tác giả: Hàn Thượng Quế - 韓上桂

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2021 15:17

 

Nguyên tác

風勁胡膠折,
霜深虜騎迷。
向來長技盡,
不敢到遼西。

Phiên âm

Phong kính Hồ giao[1] chiết,
Sương thâm Lỗ kỵ mê.
Hướng lai trường kỹ[2] tận,
Bất cảm đáo Liêu Tê.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sương dày ngựa Lỗ lạc,
Gió mạnh cỏ Hồ xiêu.
Bản lĩnh tài nghề hết,
Không dám đến Tây Liêu.
[1] Tức Hồ giao thảo 胡膠草, một loại cỏ ở đất Hồ, còn gọi là hầu mao thảo 猴毛草, kim ty mao 金絲茅.
[2] Bản lĩnh, sở trường, kỹ năng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Thượng Quế » Tái thượng khúc kỳ 1